Notářská kancelář

  JUDr. Danuše Svobodová
  notářka v Sokolově
  Jednoty 1931
  Sokolov 356 01
  tel: (+420) 352 624 793
  svobodovad@volny.cz

Úřední hodiny

Po: 7:00 - 16:00
Út: 7:00 - 15:00
St: 7:00 - 17:00
Čt: 7:00 - 15:00
Pá: 7:00 - 14:30

Notář

Notář je fyzická osoba splňující předpoklady podle zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), kterou stát pověřil notářským úřadem.

Notářskou činnost vykonává notář nestranně. Výkonem notářství se rozumí sepisování veřejných listin o právních úkonech, osvědčování právně významných skutečností a prohlášení, přijímání listin do úschovy a dále přijímání peněz a listin do úschovy za účelem jejich vydání dalším osobám.Notář sepisuje též notářské zápisy, které jsou titulem pro výkon rozhodnutí a nahrazují jiný exekuční titul, zejména pravomocný rozsudek soudu.

Notář dále v souvislosti s notářskou činností může poskytovat právní porady, sepisovat jiné listiny, zastupovat v jednání s osobami, se státními a jinými orgány, ve správním řízení a v nesporném řízení soudním.

Notář na základě pověření soudu provádí jako soudní komisař úkony soudu v řízení o dědictví.

Notář vykonává činnost notáře za úplatu. Odměna notáře je stanovena vyhláškou ministerstva spravedlnosti - za úkony v notářské činnosti není možná smluvní odměna.